Advies

VGR toetste de bouwtekeningen van de stations van de Hoekse Lijn op de breedte en hellingsgraad van de perrons, de juiste ligging van de geleidelijnen en de plaats van de SOS-zuil.

Voorkomen is beter

tekening invalidentoiletVGR toetst plannen voor nieuwbouw of een verbouwing op toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Daardoor voorkomt u problemen en kostbare herinvesteringen na de uitvoering van de werkzaamheden. Wij adviseerden architecten van openbare gebouwen, sportcomplexen en vervoersvoorzieningen. VGR spreekt de taal van alle betrokkenen bij een bouwproces of de inrichting van de openbare ruimte.

Het hele proces

Wij kunnen het gehele planproces en de uitvoering begeleiden. Van een nulmeting voorafgaand aan een verbouwing, via een beoordeling van de bouwtekeningen en bestekken tot een toets na de oplevering. Na afloop ontvangt u het certificaat van de VGR als keurmerk voor uw nieuwe locatie.

Evenementen en festivals

invalidentoilet festivalwebVGR begeleidt organisatoren van evenementen en festivals bij het toegankelijk en veilig inrichten van binnenlocaties en terreinen voor mensen met een beperking. Daarnaast kunnen wij met u het draaiboek doornemen en de instructies voor de medewerkers.