Gewoon toegankelijk voor iedereen

U wilt dat uw locatie toegankelijk is voor mensen met een beperking. Dan is VGR uw partner. Wij hebben de kennis en de ervaring om u te helpen die toegankelijkheid te bereiken. VGR toetst uw locatie -binnen en buiten- en geeft advies voor oplossingen. Ook in de planfase van nieuwbouw en verbouwing. Dat doen wij voor overheden, vervoersorganisaties, bedrijven, horeca, culturele instellingen, evenementen en sportverenigingen. Wij adviseren tevens particulieren die een woning toegankelijk willen maken. VGR toetst ook de toegankelijkheid van uw site op het internet.

De waarde van ervaring

VGR certificaatVGR heeft al decennia lang ervaring met toetsing en advisering. Wij brengen meer mee dan actuele kennis van de voorschriften. Want toegankelijkheid laat zich niet alleen vangen in maten, afmetingen en materialen.VGR schakelt bij de toets mensen in met verschillende beperkingen. Door hun ervaring van uw locatie mee te wegen, verstrekken wij adequate en praktische adviezen . VGR adviseert haalbare en kostenbewuste oplossingen. Daarbij staat de realiteit van uw locatie centraal. Wij geven indien nodig heldere informatie waarmee een aannemer of architect aan de slag kan.

Ons certificaat versterkt uw imago

Indien uw locatie volledig toegankelijk is, verleent VGR u een certificaat. Daarmee laat u niet alleen zien dat alles in orde is. U bent ook herkenbaar aantrekkelijk voor een grote groep potentiële bezoekers. Eén op de zeven mensen heeft een beperking en zij bezoeken vaak in gezelschap een gelegenheid. Daarnaast voldoet uw locatie aan de voorwaarden van het VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Dit verdrag heeft sinds 1 januari 2017 rechtskracht in ons land.

Houders van het VGR certificaat